Jag har sedan 2010 arbetat med att bygga en plats där det

pågår en konflikt mellan civilisationen och naturen.

Naturen försöker inta civilisationens områden med hjälp av

rovdjur, eld och vatten samtidigt som civilisationen

försöker inta naturens områden med flaggor, byggnader,

domesticerade djur och olika former av färdmedel. Jag

arbetar med bilder och tredimensionella objekt och använder

mig framför allt av sytråd och tyg, samt kartong, trä, tejp

och lim.