Representerad

Västra Götaland Regionen
Stenungsunds Kommun
Västra Götaland Regionen
Statens konstråd
Offentlig Utsmyckning -Ellen Key skolan, Göteborg