Jennie A. McMillen
 
Stipendier 2010 - 2020
2020 Märtha Gahns stipendium
2020 Helge Ax:son Johnsons stiftelse
2020 Estrid Ericssons stiftelse
2017 Uppsala Kommuns konststipendium
2014 Stipendium från HDK för yrkesverksamma
2014 Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium
2012 Uppsala Läns Landstings Kulturstipendium
2011 Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium
2010 Eric Ericsons Stiftelse
2010 Göteborgs Slöjdförening