(((1. och jag tror att hon längst ner i mitten kommer från Kina )))  
    (((2. var trogen intill döden )))