Jennie A. McMillen
 
Utbildningar
2008-2010              Masterexamen, Textilkonst, HDK, Göteborg
2009                   Utbytesstudent, National College of art, Dublin
2005-2008              Kandidatexamen, Textilkonst, HDK, Göteborg
2004-2005              Gotlands Konstskola, Visby
2001-2003              Vävning, Sätergläntan, Insjön
2001                   Idéhistoria, Umeå Universitet
1999-2000              Religionsvetenskap, Umeå Universitet
1997-1998              Latin, Uppsala Universitet